To jest post jakiś tam

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu organizująca egzamin czeladniczy dla pracowników młodocianych ustala termin egzaminu dopiero po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego. Wniosek jest do pobrania po linkiem:  http://www.izbarzem-ns.pl/egzaminy/dokumenty
Dlatego nie zwlekaj, pobierz, wypełnij i złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
ul. Żółkiewskiego 18, 33-300 Nowy Sącz, tel. /18/ 443 66 69, /18/443 66 89

Do wniosku należy dołączyć:

1. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia.

2. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

3. Zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu sporządzone lub potwierdzone przez Cech.

 4. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.

5. Aktualną, czytelnie podpisaną fotografię, format legitymacyjny.

6. Dowód opłaty za egzamin dokonanej na poniżej podany rachunek bankowy lub wpłata do kasy Izby (opłata za egzamin wynosi 716 zł)

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin: 43 8811 0006 0000 0000 5119 0001
Więcej informacji na stronie: http://www.izbarzem-ns.pl/egzaminy

Podziel się: