To jest post jakiś tam

W ślad za opublikowanymi ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi organizacji kształcenia w szkołach informuję, że do 3 stycznia 2021 r. nauka w naszej szkole odbywa się na dotychczasowych zasadach. Lekcje będą nadal prowadzone w systemie na odległość z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, modułu „Planowanie lekcji” oraz platformy edukacyjnej Office 365 – w szczególności aplikacji Teams służącej do kontaktu on-line z uczniami.

Uwaga!!!
Od 30 listopada br. (najbliższego poniedziałku) uczniowie naszej szkoły-pracownicy młodociani będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Szczegóły na stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Podziel się: