To jest post jakiś tam

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dniem 25 marca br. organizujemy w naszej szkole kształcenie na odległość. Nauka odbywać się będzie zgodnie z nowym, opracowanym na ten okres tygodniowym rozkładem zajęć.

Tygodniowy rozkład zajęć, proszę się zapoznać:

Ponadto informuję, że w związku z czasowym ograniczeniem pracy szkoły sekretariat jest czynny codziennie w godzinach od 9:00 do 12:00. Szkoła jest zamknięta dla osób zewnętrznych. Aby załatwić sprawę, należy w tych godzinach skontaktować się z pracownikiem: telefonicznie: 18 443 69 25 lub mailowo: szkolacech@op.pl
Można również napisać bezpośrednio do mnie na specjalnie utworzony dodatkowy adres mailowy: j.klimekcech@o2.pl

Józef Klimek
dyrektor szkoły

Podziel się: