To jest post jakiś tam

Jak zapewne wiecie ze środków masowego przekazu, czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 r. tzn. do Świąt Wielkanocnych. W tym okresie (od 25 marca do 10 kwietnia br.) Minister Edukacji Narodowej stosownym rozporządzeniem wprowadził obowiązek kształcenia na odległość. W związku z powyższym z początkiem przyszłego tygodnia na stronie internetowej naszej szkoły zostaną przedstawione zasady organizacji nauki w naszej szkole. Proszę śledzić komunikaty i stosować się do zaleceń. W procesie tego nauczania będą też ustalane oceny bieżące, stanowiące podstawę klasyfikacji rocznej. Proszę zatem sprawę potraktować bardzo poważnie, bo zależy mi, aby każdy z Was otrzymał promocję do klasy programowo wyższej czy też ukończył szkołę. Wszystko zależy od Was, od Waszego zaangażowania. Wierzę, że sprostacie. Trzymam za Was kciuki.

Apeluję także do rodziców, aby wspierali swoje dzieci w tej nowej formie kształcenia.

Szczegóły na ten temat znajdziecie pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Z wyrazami zrozumienia i wsparcia

Józef Klimek

dyrektor szkoły

Podziel się: