To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Państwo-Rodzice,

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym. To oznacza, że dalej będzie kontynuowana nauka na odległość. W naszej szkole organizacja tej nauki nie ulega zmianie. W załącznikach przedstawiam kolejne lekcje dla wszystkich klas naszej szkoły. Przypominam o ustalonych i obowiązujących Was zasadach udziału w tych zajęciach.

Proszę otworzyć dokument-daną klasę i zgodnie z planem lekcji codziennie realizować lekcje.
Należy:

  1. Wpisać do zeszytu temat lekcji (kolumna-temat lekcji). Oczywiście z tych przedmiotów, z których prowadzicie zeszyty przedmiotowe.
  2. Zapoznać się z zakładanymi celami lekcji. Jest to wskazany przez nauczyciela zakres wiedzy, umiejętności do opanowania z danej lekcji (kolumna-cele operacyjne).
  3. W kolumnie: gdzie się tego nauczyć macie propozycje nauczyciela, gdzie szukać informacji, aby dobrze zrealizować lekcję. Oczywiście sami możecie dodatkowo korzystać z innych źródeł, np.: czasopism, encyklopedii, słowników, podręczników, rodzeństwa itp.
  4. W kolumnie: ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania nauczyciele proponują Wam ćwiczenia do wykonania. Oczywiście sami możecie wykonać dodatkowo inne ćwiczenia, aby dobrze opanować zakładane cele lekcji.
  5. W ostatniej kolumnie: zadania do samodzielnego rozwiązania i przesłania nauczycielowi do sprawdzenia i oceny. To zadania, które należy wykonać i przesłać nauczycielowi do oceny. Zadania są obowiązkowe. Otrzymane oceny będą podstawą ustalenia oceny klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego. Zadania wysyłamy na adres: lekcjewdomucech@o2.pl lub na inny adres wskazany bezpośrednio przez nauczyciela uczącego. Jeżeli ta kolumna jest pusta to znaczy, że z tej lekcji nauczyciel nie przewidział zadań do oceny.

Jeżeli napotkacie na trudności w tej formie nauki czy też podczas rozwiązywania ćwiczeń lub zadań na ocenę, zawsze możecie poprosić o wsparcie nauczyciela uczącego. W takich sytuacjach należy wysłać informację mailową (adres jak wyżej) lub w innej umówionej z nauczycielem formie. Na pewno uzyskacie pomoc i wsparcie.

Na koniec proszę i apeluję aby systematycznie brać udział w tych zajęciach. To Wasz obowiązek.

Z wyrazami zrozumienia i wsparcia
Józef Klimek
dyrektor szkoły

Podziel się: