To jest post jakiś tam

W załączeniu do wiadomości i stosowania:

ZARZĄDZENIE NR 8/2019/20
DYREKTORA
Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie organizacji realizacji zadań Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie reguluje kwestię nauczania na odległość w naszej szkole.

Józef Klimek
dyrektor szkoły

Podziel się: