Kończąc Szkołę Branżową I Stopnia warto pomyśleć o rozpoczęciu kolejnego etapu edukacyjnego, którym jest Szkoła Branżowa II Stopnia:

Kształcenie w tej szkole to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoła Branżowa II Stopnia może funkcjonować tylko w tych zawodach, które mają możliwość kontynuacji na poziomie technika. Nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma wspólnej kwalifikacji ze Szkołą Branżową I Stopnia lub z ZSZ.

Kończąc Szkołę Branżową II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie.

Dodatkowo ważnym elementem Szkoły Branżowej II Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, dzięki czemu później można rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa dwa lata.

Aktualnie w Nowym Sączu funkcjonują następujące szkoły:

1. Prywatna Branżowa Szkołą II Stopnia w Nowym Sączu, ul. Kochanowskiego 3. Kształci w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik pojazdów samochodowych.

2. Branżowa Szkoła II Stopnia im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu, ul. Rejtana 18. Kształci w zawodach: technik pojazdów samochodowych oraz technik transportu drogowego.