To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo Rodzice i Nauczyciele, Pracodawcy;

Jeśli chcemy mówić o sukcesie edukacyjnym uczniów naszej szkoły, to winniśmy spełnić co najmniej dwa warunki: uczeń kończy szkołę oraz zdaje egzamin zawodowy potwierdzający jego kwalifikacje w kształconym zawodzie. Już od kolejnego roku szkolnego przystąpienie do egzaminu zawodowego będzie obowiązkowe i niezbędne do tego aby ukończyć szkołę. Z powyższego widać, jak ważnym elementem pracy szkoły i nauki zawodu u pracodawcy jest dobre przygotowanie uczniów do tego egzaminu. To nasz obowiązek, aby nie w ostatniej chwili, w klasie trzeciej czy też tuż przed egzaminem, ale już od pierwszej klasy przygotowywać uczniów do tego egzaminu.
Stąd też uczniom, nauczycielom i pracodawcom proponuję całkowicie bezpłatny dostęp do Serwisu, który zawiera liczne testy pisemne, arkusze praktyczne oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (różnych zawodach) opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.


Dostęp do materiałów: https://www.testy.egzaminzawodowy.info 

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań. Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, wychowawcom, dzięki czemu możliwa jest NAUKA ZDALNA. Potraktujmy wszyscy sprawę jako bardzo ważną.

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Podziel się: