To jest post jakiś tam

Człowiek życzliwy, uśmiechnięty, serdeczny, koleżeński  zawsze znajdzie sprzymierzeńców i przyjaciół.  Bycie życzliwym  ma niezwykłą moc. Dlatego Samorząd Uczniowski postanowił bardzo aktywnie włączyć się w tegoroczną akcję „Tydzień życzliwości”. Uczniowie pod kierunkiem opiekuna p. Marii Kowalczyk przygotowali i udekorowali szkołę plakatami z miłymi hasłami i rysunkami. Każdy mógł podjąć jakieś działanie ukierunkowane na uzmysłowienie sobie i innym jak ważna jest w życiu życzliwość.

Cele szkolnej akcji:

  •   uświadomienie uczniom, na czym polega Dzień / Tydzień Życzliwości i Pozdrowień,
  •   uświadomienie uczniom, że zawsze należy być wobec siebie miłym, uprzejmym i życzliwym,
  •   przekazanie uczniom informacji dotyczących właściwego zachowania się w różnych sytuacjach,
  •   integracja i wdrażanie uczniów do kulturalnej współpracy oraz zabawy,
  •   zachęcanie uczniów do okazywania życzliwości na co dzień.
    Pamiętajcie, dobra energia, którą skierujemy w świat, do ludzi – wróci do nas ze zdwojoną mocą!
Podziel się: