To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Państwo-Rodzice.

Przedstawiam kolejną analizę aktywność uczniów podczas zajęć organizowanych na odległość w naszej szkole. Jest to analiza porównawcza wg stanu na 4 oraz 24 kwietnia. Sporządzono ją na podstawie danych przekazanych przez poszczególnych nauczycieli w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Analizie poddano liczbę uczniów, którzy współpracują z nauczycielami, kontaktują się i, co najważniejsze, przesyłają prace kontrolne do oceny. Sytuacja jest dalej monitorowana i już niebawem będą kolejne wyniki.
Cieszy, że zwiększa się aktywność uczniów poszczególnych klas i tym samym na poszczególnych zajęciach edukacyjnych. W niektórych oddziałach jest to znaczący wzrost, np. w IIIa czy Ia. Tym razem najwyższą aktywnością wykazała się klasa IIIc, która wyprzedziła klasę Ie.
Nadal uczniowie są najbardziej aktywni  na zajęciach z podstaw fryzjerstwa. Również wysoka jest aktywność na zajęciach z matematyki, biologii, podstaw przedsiębiorczości czy języka angielskiego. Wprawdzie wykresy tego nie ilustrują, ale należy podkreślić, że wielu uczniów pracuje bardzo systematycznie i przesyła wszystkie prace domowe do oceny. Serdecznie Wam za to dziękuję i gratuluję takiej postawy. Wciąż najniższą aktywność przejawiają uczniowie klas Ia oraz IIIa. Podobnie jak 4 kwietnia najniższa aktywność jest uczniów na zajęciach wychowania fizycznego i informatyki.

Drodzy uczniowie.

Każdy, kto systematycznie pracuje, to znaczy bierze udział w zaplanowanych zajęciach na odległość, z pewnością nie będzie miał problemów z uzyskaniem pozytywnych, czasami wysokich i bardzo wysokich rocznych ocen klasyfikacyjnych. Niestety przykrą informacją jest fakt, że nadal pewna grupa uczniów w ogóle nie bierze udziału w zajęciach albo bierze w nich udział wybiórczo. Dysponujemy pełną wiedzą na ten temat, zarówno wychowawcy, jak i nauczyciele podejmują działania mobilizujące. Jednak bez Waszego zaangażowania nic w tym zakresie nie da się osiągnąć. Proszę i apeluję kolejny raz, aby włączyć się do zajęć. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, to niestety będziemy zmuszeniu takich uczniów nie klasyfikować. A to jest jednoznaczne z brakiem promocji do klasy programowo wyższej czy też nieukończeniem szkoły (dotyczy uczniów klas III). Zwracam się również z prośbą do rodziców o wsparcie działań szkoły  w tym zakresie.

Józef Klimek
dyrektor szkoły

Podziel się: