To jest post jakiś tam

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Cech sfinansuje wyjazd rzemieślników i najbliższych członków ich rodzin (współmałżonek, dzieci), emerytów rzemiosła, uczniów rzemiosła, pracowników Cechu i ich rodzin.
Odpłatność dla pozostałych uczestników pielgrzymki wynosi 30,00 zł od osoby.
Zgłoszenia przyjmujemy w Biurze Cechu do dnia 01.09.2022r.:
tel.: 18 443 75 21; e-mail: cech@nowysacz.com.pl
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.

Podziel się: