To jest post jakiś tam

W poniedziałek, 28 listopada br. odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów, którzy wybrali naszą szkołę, na Ucznia Rzemiosła. Uroczystość była połączona ze Świętem Szkoły związanym z 14 rocznicą nadania imienia naszej placówce. Do zaszczytnego grona rzemieślników zostało przyjętych 140 uczniów z 4 nowo utworzonych oddziałów.
Ceremonia została poprzedzona spotkaniem wychowawców z klasami, podczas którego młodzież wysłuchała pogadanek na temat istoty ślubowania. O godzinie 9.00 wszyscy udali się do kościoła na Starym Cmentarzu, by uczestniczyć we mszy świętej. Następnie uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury na poczęstunek i dalszą część uroczystości.
Po powitaniu, wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego o zabranie głosu poproszono pana Dyrektora Józefa Klimka. Zwrócił on uwagę na obowiązki i zobowiązania, wynikające z przystąpienia do grona rzemieślników, zwrócił też szczególną uwagę na wartość jaką jest praca oraz szacunek do niej jak i do drugiego człowieka. Po jego wystąpieniu Pan Podstarszy Cechu Andrzej Maciuszek dokonał uroczystego pasowania adeptów na Uczniów Rzemiosła.
Odbyła się również krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów klas pierwszych. Prowadzącymi byli Jakub Gucwa (Ia) oraz Patrycja Gargula (Ia). Natomiast Aleksandra Ziobrowska (Ia) sama zaśpiewała piosenkę „Nic dwa razy” do słów nasze noblistki Wisławy Szymborskiej. Jej występ spotkał się z gorącym przyjęciem koleżanek i kolegów i został nagrodzony gromkimi brawami.
Podczas uroczystości Pan Andrzej Maciuszek wręczył również dyplomy za udział w konkursie „Bezpiecznie od startu”. Za zdobycie I miejsca, na szczeblu rejonowym i IV na szczeblu krajowym Przemysław Czyrnek(kl. II d) otrzymał dyplom oraz nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł. Nagrodzona została również Zuzanna Kużawa. (kl.II c)(Nagroda pieniężna w kwocie 250 zł).
Na zakończenie zebrani oglądnęli sztukę teatralną „Balladyna”.
To był dzień pełen wzruszeń.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego celebrowania.

Podziel się: