To jest post jakiś tam

78 uczniów naszej szkoły w pierwszym okresie tego roku szkolnego uzyskało średnią co najmniej 4,0 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie. Tym samym spełnili warunki uzyskania stypendium. Wysokość stypendium waha się w granicach 150,00 zł-240,00 zł w zależności od osiągniętych wyników klasyfikacji. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór do szkolnego sekretariatu.

Jest radość, prawda?

Podziel się: