To jest post jakiś tam

Szkoła Cechu wzięła aktywny udział w akcji „Serce Sercu”, organizowanej przez Fundację Sądecką. W ramach tej inicjatywy, uczniowie zaangażowali się w różnorodne działania charytatywne mające na celu pomoc potrzebującym w naszej społeczności.
Akcja ta promowała wartości takie jak solidarność, empatia
i odpowiedzialność społeczna. Udział szkoły w wydarzeniu był przykładem skutecznej współpracy na rzecz wspólnego dobra, a zaangażowanie uczniów przyczyniło się do sukcesu całej akcji.

Podziel się: