To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo Rodzice, Pracodawcy;

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. zajęcia w szkole prowadzimy w systemie zdalnym. Tak jak to było wcześniej, nauczyciele będą z jednodniowym wyprzedzeniem planowali i udostępniali lekcje na dzienniku elektronicznym. Same lekcje w zdecydowanej większość będą prowadzone  z wykorzystaniem aplikacji Teams. Z powyższego wynika, że aby uczestniczyć w lekcjach na odległość każdy uczeń musi logować się do dziennika elektronicznego i platformy edukacyjnej Office 365-aplikacja głównie Teams. Do skutecznego logowania niezbędna jest znajomość loginów i haseł. Drodzy uczniowie, jeśli macie z tym jakieś trudności to proszę skontaktować się ze swoim wychowawcą klasy.

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników, naszych uczniów, u pracodawców są realizowane bez zmian w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników ( 4-ro tygodniowe kursy), które rozpoczęły się przed 27 stycznia 2022 roku i nie były prowadzone zdalnie są realizowane tak jak do tej pory w trybie stacjonarnym, w szkole, aż do czasu ich zakończenia.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy

Józef Klimek-dyrektor szkoły

Podziel się: