To jest post jakiś tam

Kolędnicy z naszej szkoły wyruszyli, aby ogłosić wszystkim Radosną Nowinę. Kolejny rok kontynuujemy piękną tradycję kolędowania zwiastującą Boże Narodzenie.  

W tę cichą noc i pełną chwały,

Błogosław szkole, Jezu mały,

Wspomagaj mądry dar nauki,

Pomnażaj ziarno zasiane w duszy.

Spojrzyj łaskawie na tych, co w trudzie

Niosą cierpliwie kaganek wiedzy

I na tych, co z tej wiedzy czerpię,

By była dla nich ważną i świętą.

Hej kolęda, kolęda! 

Z radosną kolędą na ustach odwiedziliśmy:

• Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, 
• Ratusz Miasta Nowego Sącza, 
• Starostwo Powiatu Nowosądeckiego, 
• Delegaturę Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Sączu. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie.

Podziel się: