To jest post jakiś tam

Mój zawód w obiektywie to konkurs, który aktualnie realizujemy w naszej szkole. Głównym celem tego konkursu jest wspomaganie uczniów w procesie dokonywania wyboru właściwej ścieżki kształcenia, inspirowanie młodzieży do refleksji nad planowaniem własnej kariery zawodowej, a także rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach oraz rynku pracy. W ramach konkursu wychowawcy klas udają się do zakładów pracy, w których kształcą się nasi uczniowie. Rozmawiają o edukacji uczniów z mistrzem szkolącym/pracodawcą oraz wykonują zdjęcie ukazujące pracę ucznia w danym zawodzie. Oto pierwsze zdjęcia, promujące kształcenie zawodowe oraz pracodawców i pracowników młodocianych-uczniów naszej szkoły.

Podziel się: