To jest post jakiś tam

13 października br. w naszej szkole odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji święta edukacji. Swoją obecnością zaszczycili nas członkowie Zarządu Cechu w osobach: p. Marta Respekta, p. Andrzej Stawiarski, p. Wiesław Leśniak, p. Andrzej Zięcina oraz p. Andrzej Danek. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele szkoły, pracownicy administracji i obsługi, pracownicy biura cechu na czele z p. dyrektor Urszulą Gołąb.

Podczas akademii młodzież z klasy IIIb pod kierunkiem p. Lucyny Jurczak wyraziła wszystkim pracownikom edukacji wdzięczność oraz złożyła życzenia. Samorząd Uczniowski wraz z życzeniami przekazał wykonane przez siebie drobne upominki, a Zarząd Cechu symboliczną różę. Spotkaniu towarzyszyła atmosfera radości i wzajemnego szacunku.


Podziel się: