To jest post jakiś tam

Przekazuję wszystkim: nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom oraz uczniom życzenia otrzymane od Izby Rzemiosła oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu.
Ponadto życzenia spłynęły od: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, p. Krystyny Nowobilskiej, Cechu Rzemiosł w Gorlicach, Rzemieślniczej Branżowej Szkoły w Tarnowie oraz Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu. Dziękujemy.

Podziel się: