To jest post jakiś tam

Wczoraj, 7 czerwca br. podczas uroczystego spotkanie w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Wiceminister Pani Marzena Machałek wręczyła powołania kolejnym członkom Rady do spraw Doskonalenia Systemu Oświaty oraz Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Powołanie do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych otrzymał dyrektor naszej szkoły, Pan Józef Klimek.

Członkami rady są dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i szkół branżowych) w różnych branżach. Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych wspiera Ministra Edukacji i Nauki oraz kuratorów oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Członkowie rady wypracowują propozycje zmian w kształceniu zawodowym, w tym w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Jednym z zadań rady jest aktywny udział jej członków w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców.

Relacja ze spotkania oraz galeria zdjęć na stronie MEiN-zapraszamy:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiceminister-marzena-machalek-wreczyla-powolania-kolejnym-czlonkom-rady-do-spraw-doskonalenia-systemu-oswiaty-oraz-rady-dyrektorow-szkol-zawodowych

Podziel się: