Koło artystyczne


Koło samochodowe

TERMINY SPOTKAŃ: 

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 14:50 – 15:35 i pierwsza środa miesiąca w godzinach 10:30 – 11:15, począwszy od października do czerwca roku szkolnego 2021/22. 

CELE GŁÓWNE ZAJĘĆ: 

– Utrwalenie prawidłowych zachowań na drodze – kształtowanie właściwych postaw zgodnych z zasadami ruchu drogowego; 

– Przygotowanie uczniów do uzyskania prawa jazdy kategorii “B”; 

– Wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z materiałów o tematyce ruchu drogowego dostępnych w Internecie.