To jest post jakiś tam

1 września podczas inauguracji nowego roku szkolnego 54 uczniów klas II i III otrzymało stypendia przyznane przez nasz organ prowadzący, Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Wysokość stypendium była uzależniona od średniej ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/20 i wahała się w granicach 150-240 złotych. Zarządowi dziękujemy za docenienie uczniów. Uczniom gratulujemy wyników w nauce.

Podziel się: