To jest post jakiś tam

Drodzy uczniowie;

Informuję, że warunkiem promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły (dotyczy klas III) jest dostarczenie wychowawcy klasy zaświadczenia od pracodawcy o ustalonej ocenie z zajęć praktycznych za II okres roku szkolnego 2019/20.
Termin: do 5 czerwca br.
W załączeniu propozycja zaświadczenia oraz stanowisko MEN w tej sprawie.

Podziel się: