To jest post jakiś tam

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie;

Kończą się ferie zimowe w tym roku szkolnym. Od najbliższego poniedziałku, tj. 18 stycznia 2021 r. rozpoczynamy II okres nauki. Lekcje będą się odbywać według tego samego tygodniowego rozkładu zajęć i na takich samych zasadach, z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Nowy okres, to nowy rozdział w edukacji. Bardzo Was proszę o aktywność i systematyczność w codziennej pracy, już od pierwszego dnia. Ważne, aby codziennie przeglądać dziennik elektroniczny, aby zgodnie z zaplanowanymi lekcjami zapoznawać się z załączonymi przez nauczycieli materiałami edukacyjnymi oraz uczestniczyć w spotkaniach na Teamsach. Nauczyciele będą systematycznie sprawdzać obecność podczas organizowanych spotkań online. Wasza aktywność/udział podczas tych spotkań będzie oceniana i znacząco wpłynie na roczną ocenę klasyfikacyjną.  Życzę wielu sukcesów w nauce szkolnej oraz nauce zawodu u pracodawców. W tym miejscu przypominam, że nauka zawodu nie ulega zmianie. Obowiązkiem każdego ucznia jest uczestniczyć w praktycznej nauce zawodu w dniach, w których nie ma zajęć szkolnych. Życzę powodzenia i do szybkiego zobaczenia w murach szkolnych.

Podziel się: